top of page

Lidgelden voor 2022

Per beslissing van de Algemene Vergadering worden de lidgelden voor 2022 niet gewijzigd t.o.v. vorige jaren, met name 40 Frs voor een...

Programma voor 100-jarig bestaan – KBUG

9h30 – Verwelkoming 10h00 – 11h00 – Begin van de activiteiten die elk op een ander tijdstip aanvangen: Theater-wandeling inde oude stad –...

Nieuwsbrief N° 126

Vorige activiteiten Algemene Vergadering van dinsdag 25 januari 2022 Verslag in bijlage aan deze nieuwsbrief Mosselen-friet avond van...

Nieuwsbrief N° 125

Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 25 januari 2022 om 18u, Restaurant La Cuccagna, Carouge Dagorde Welkom en aanstelling van de...

Nieuwsbrief N° 124

Beste leden, vrienden, sympathisanten, In deze voor iedereen bijzondere eindejaarsperiode wil ik u graag, namens het hele Bestuur, mijn...

Nieuwsbrief N° 123

Beste leden, We hopen dat u het goed stelt en dat u de afgelopen maande op een goede manier heeft doorgemaakt. Volgende activiteiten...

Nieuwsbrief N° 122

En ziehier het ogenblik waarop we een balans opmaken en van de eindejaarsfeesten genieten… In mijn hoedanigheid van Voorzitster van de...

Nieuwsbrief N° 121

Beste leden, beste symphatisanten, Ik hoop, eerst en vooral, dat het goed gaat met u en uw naasten. De uitzonderlijke omstandigheden...

Nieuwbrieven

bottom of page