top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverFrederik Van Lierde

Nieuwsbrief N° 125

Gewone Algemene Vergadering Dinsdag 25 januari 2022 om 18u, Restaurant La Cuccagna, Carouge Dagorde

  1. Welkom en aanstelling van de stemopnemers

  2. Goedkeuring van het verslag Algemene Vergadering van 2020 gehouden op 27 januari 2020

  3. Verslag van de Voorzitster

  4. Verslag van de schatbewaarder en de controleurs der rekeningen - goedkeuring van de boekhouding 2020 en 2021 - benoeming van de controleurs der rekeningen voor 2022

  5. Verkiezing van voorzit(s)ter en het Bestuur 2022 (stemming)

  6. Bepaling van de 2022 ledenbijdrage

  7. Geplande activiteiten 2022

  8. Varia en individuele voorstellen.

Oproeping Gezien de bijzondere omstandigheden werden de toepassing van de statuten aangepast (Covid-19) Oproeping: georganiseerd in een noodgeval, de minimumduur voor oproeping kon niet worden gerespecteerd en het verzenden gebeurt voornamelijk elektronisch.


Stemrecht Meestal hebben alleen leden die het afgelopen jaar hun lidgeld hebben betaald stemrecht. Gezien de huidige situatie, bij wijze van uitzondering, verlenen we ook stemrecht aan leden die hun lidgeld 2019, 2020 en/of 2021 hebben betaald; van afwezigen worden stemvolmachten gewenst en volgens de statutaire regels toegepast. Inschrijving Terug te sturen vóór vrijdag 21 januari 2022 aan de voorzitster, liefst per e-mail: kathleen.tyberghein@bluewin.ch

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Algemene Vergadering (AV) – dinsdag 25 januari 2022

De AV had plaats in café-restaurant “La Cuccagna”, Rue Saint Joseph 23 à Carouge. Dagorde: Welkom Kathleen Theyssens-Tyberghein, voorzitter, verwelkomt de aanwezigen, brengt haar beste wensen over en

Lidgelden voor 2022

Per beslissing van de Algemene Vergadering worden de lidgelden voor 2022 niet gewijzigd t.o.v. vorige jaren, met name 40 Frs voor een alleenstaande en 60 Frs voor een paar of een gezin. Uw lidgeld ge

Programma voor 100-jarig bestaan – KBUG

9h30 – Verwelkoming 10h00 – 11h00 – Begin van de activiteiten die elk op een ander tijdstip aanvangen: Theater-wandeling inde oude stad – duur 2h15 Op zeven haltes vertolken gepassioneerde toneelspele

Comments


bottom of page