top of page

Koninklijke Belgische Unie van Genève

Logo-Belgium.png

Volgende activiteit: Diner mosselen en frietjes - vrijdag 17 maart 2023
 

Sedert 1922 fungeert onze Unie als kontaktorgaan tussen Belgen en andere residenten in Zwitserland. Het nut van ons bestaan werd inmiddels erkend en de Belgische Ambassadeur is Ere-Voorzitter van onze Vereniging.Vandaar de huidige benaming : Koninklijke Belgische Unie van Genève.

In het Europa van vandaag, is het van grote betekenins de eigen wortels te behouden en tegelijkertijd mee te werken aan de gemeenschappelijke objectieven. Belgen in Zwitserland zijn zeer tevreden er te kunnen werken en wonen.

 

Het doel van de vereniging bestaat erin onderlinge vriendschaps- en solidariteitsbanden te smeden. Daarbij verwelkomt de KBUG met evenveel plezier Belgische koppels alsook koppels waarvan slechts één partner Belg is. De georganiseerde activiteiten zijn ook voor niet-leden toegankelijk.

 

Onze vereniging organiseert uiteenlopende activiteiten vooral op social en cultureel vlak : etentjes, uitstappen, bezoeken, sportieve ontmoetingen, om vooral het Sinterklaasfeest noch de traditionele (én drukbezochte) mosselavond niet te vergeten!

 

Onze nieuwsbrief en website houden u regelmatig op de hoogte van de geplande activiteiten van de KBUG. Tevens publiceren ze mededelingen van het Consulaat Generaal in Genève en verstrekken inlichtingen van algemeen nut voor Belgen die in Genève verblijven.

 

De website is er voor alle leden : wij staan open voor elke geleverde bijdrage. Want deze website wil ook uw nieuws en wensen met anderen alle leden van de KBUG delen. Schrijf ons gerust of stuur een e-mailtje met uw reactie, kritiek of wens. In de mate van het mogelijke nemen wij uw waardevolle reacties in overweging! ​

Onze statuten

 

bottom of page